سرکنسول

جناب آقای حق بین 

سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد 

تحصیلات و سوابق کاری:  

62-1364 –بنیاد شهید انقلاب اسلامی، کارشناس دفتری و بایگانی و محقق

62-63 –آموزش دوره تاریخ اسلام و معارف دینی –دانشگاه آزاد اسلامی (تک درس) 

 

63-67 –وزارت امور خارجه –گزینش –محقق و رئیس گروه تحقیقات و معاون مدیر کل گزینش

67-71 –دوره کارشناسی روابط سیاسی –دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه-

71-73 –دوره حضور در حوزه  فرهنگی و گذراندن دوره­های آموزش مدیریت فرهنگی، اجتماعی زیر نظر معاونت فرهنگی –اجتماعی شهرداری تهران

73 –اتمام دوره دانشنامه کارشناسی روابط سیاسی و حضور مجدد در وزارت امور خارجه

74-76 –وزارت امور خارجه –کارشناس سیاسی –اداره دوم جنوب و شرق آسیا

76-79 –سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین –کارشناس امور اقتصادی

79-86 –اداره کل سازمانهای تخصص بین المللی –کارشناس سیاسی –بین المللی

86-89 –سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جنوب هند (حیدرآباد) –کارشناس سیاسی و معاون نمایندگی

89-91 –وزارت امور خارجه –اداره امور مجلس –کارشناس سیاسی

91-92 –وزارت امور خارجه –اداره امور مجلس –  سرپرست اداره امور مجلس

92- تیر ماه 96 –وزارت امور خارجه –اداره امور مجلس –  رئیس اداره امور مجلس

96 هم اکنون –سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جنوب هند (حیدرآباد)