درباره هند

اطلاعات کلی

 

پایتخت: دهلی نو 

زبان رسمی: هندی ( 30%؛ رسمی )، انگلیسی (رسمی)، بنگالی (8%)، تلوگو (8%)، ماراتی (8%)، تامیل (7%)، اردو (5%)، گجراتی (5%) و بیش از 1600 زبان دیگر. 

نوع حکومت: جمهوری 

واحد پول: روپیه هند(Indiam Rupee) 

مذهب: هندو (83%)، اسلام سنی (11%)، مسیحی (عمدتاً کاتولیک رومی ) ( نزدیک به 3% ). 

امید طول عمر: 57/5 سال 

رشد سالانه جمعیت: 1.44% درصد (July 2004 est.) 

جمعیت: 1.065.070.607 نفر (July 2004 est.)